Pratabong Academy

Education

เกาะติด Admission

howtochooseexam place  ทปอ.เบรกใช้ข้อสอบกลางรับ นศ.ปีการศึกษา 61

 เหตุต้องปรับให้เข้ากับบริบทของ มทร.และ มรภ.

 ส่วนโควตาและรับตรงให้มหาวิทยาลัยออกข้อสอบเอง

 o netศธ.เสนอตัดวิชาสังคมศึกษาออกจากการสอบ O-net

เหลือการสอบเพียง 4 วิชา

                                                          

room1องค์ประกอบ Admission ปีการศึกษา 2557

ที่ประชุม ทปอ. มีมติปรับตารางปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา(แอดมิชชัน)ประจำปีการศึกษา 2557 แล้ว

 

PAT123

แอดมิชชันฟอรัมชงเลิกสอบ PAT1-3

ให้ใช้คะแนนสามัญแทน

nietsสทศ.ห่วงปฏิทินแอดมิชชั่นใหม่ปี 57

กำหนดสอบแกต-แพต 2 ครั้งห่างแค่ 2 เดือน

central-admissionถก 2 รูปแบบ ขยับวันสมัครแอดมิชชั่นกลาง

ทปอ.ยังไม่สรุปรอชี้ขาดเดือน ส.ค. วอนมหาวิทยาลัยสอบรับตรงต้น ม.ค.

central-admissionทปอ.เลื่อนแอดมิชชั่นกลาง! รับสมัคร 8 มิ.ย.ประกาศผล ก.ค.

ทปอ.มีมติเลื่อนสอบแอดมิชชั่นกลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

Top