Pratabong Academy

Our Courses

COOL Courses for Cool Kids

Absolutely Hard Problems (Pre-Mathematical Olympiad Level)

Absolutely Hard Problems (Pre-Mathematical Olympiad Level)

เป็นหลักสูตรที่เปิดให้เรียนควบคู่ไปกับ Technique for Solving Problems หรือหลักสูตร Miscellaneous problems for  Mathematics Competitions เป็นโจทย์ที่ยากกว่าคอร์สต่างๆในหลักสูตร Miscellaneous problems for  Mathematics Competitions เพื่อการทำข้อสอบในแนวคณิตศาสตร์แข่งขันระดับนานาชาติ  เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีความมุ่งมั่น ต้องการโดดเด่นในวิชาคณิตศาสตร์

 Absolutely Hard problems (Pre-Mathematical Olympiad Level)

คอร์สปิดเทอมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560 (เฉพาะสาขาจังหวัดกรุงเทพฯ)

 

Hard Problems  เตรียมสอบแข่งขันระดับประเทศรายการต่างๆ (DVD+สด)
คอร์ส รหัสคอร์ส วัน-เวลา ช่วงเวลาเรียน ค่าลงทะเบียนเรียน หมายเหตุ

Algebra Problems

for Math Competition

PTB600159701

จ-ส  8.00 – 12.15

6 – 11 มี.ค. 60 4,200  

Geometry Problems

for Math Competition

PTB600159702 จ-ส  8.00 – 12.15 13 – 18 มี.ค. 60 4,200  

Number Theory Problems

for Math Competition

PTB600159703 จ-ส  8.00 – 12.15 20 – 25 มี.ค. 60 4,200   

Math Olympiad Techniques

for Math Competition #1

PTB600159704  จ-ส  8.00 – 12.15  27 มี.ค. - 1 เม.ย. 60  4,200   

Math Olympiad Techniques

for Math Competition #2

PTB600159705  จ-ส  8.00 – 12.15   6 - 7 เม.ย. 60  4,200   
ระดับช่วงชั้นที่ 3 เตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทย์ฯและสอบคณิตศาสตร์ สอวน. สพฐ. 
คอร์ส รหัสคอร์ส วัน-เวลา ช่วงเวลาเรียน ค่าลงทะเบียนเรียน หมายเหตุ

ตะลุยโจทย์คณิตฯ สอวน.

สพฐ. สอบเข้ามหิดลวิทย์ฯ

และกำเนิดวิทย์#1

PTB600159706

จ-ส  8.00 – 12.15

18 - 26 เม.ย. 60 5,500  

ตะลุยโจทย์คณิตฯ สอวน.

สพฐ. สอบเข้ามหิดลวิทย์ฯ

และกำเนิดวิทย์#2

PTB600159707 จ-ส  8.00 – 12.15 26 เม.ย. - 5 พ.ค. 60 5,500  


 
downloadดาวน์โหลดระเบียบการคอร์สปิดเทอมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560 (PDF)

Top