Pratabong Academy

Our Courses

COOL Courses for Cool Kids

Advanced Strategy (Mathematical Olympiad Level)

Advanced Strategy  (Mathematical Olympiad Level)

เนื้อหา ตามหลักสูตรของการอบรมคณิตศาสตร์ สอวน. ค่าย 2 และค่าย 3 ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานที่ดีและมีใจรักในวิชาคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสำหรับการเข้าค่ายอบรมคณิตศาสตร์ สอวน. หรือการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่างประเทศของ สพฐ.

การรับสมัครต้องสมัครด้วยตัวเองที่ทางสถาบันเท่านั้น  รับจำนวนจำกัด และการคัดเลือกรับผู้เรียนเป็นสิทธิ์ของทางสถาบัน

คอร์สปิดเทอมเดือนตุลาคม 2559 (เฉพาะสาขาจังหวัดกรุงเทพฯ)

Advanced strategy (Mathematical Olympiad Level)

ad

 

 

 
Top