Pratabong Academy

Our Courses

COOL Courses for Cool Kids

Advanced Strategy (Mathematical Olympiad Level)

Advanced Strategy  (Mathematical Olympiad Level)

เนื้อหา ตามหลักสูตรของการอบรมคณิตศาสตร์ สอวน. ค่าย 2 และค่าย 3 ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานที่ดีและมีใจรักในวิชาคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสำหรับการเข้าค่ายอบรมคณิตศาสตร์ สอวน. หรือการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่างประเทศของ สพฐ.

การรับสมัครต้องสมัครด้วยตัวเองที่ทางสถาบันเท่านั้น  รับจำนวนจำกัด และการคัดเลือกรับผู้เรียนเป็นสิทธิ์ของทางสถาบัน

คอร์สปิดเทอมเดือนตุลาคม 2559 (เฉพาะสาขาจังหวัดกรุงเทพฯ)

Advanced strategy (Mathematical Olympiad Level)

Advanced strategy
คอร์ส รหัสคอร์ส วัน-เวลา ช่วงเวลาเรียน ค่าลงทะเบียนเรียน หมายเหตุ

คณิตฯ สอวน.ค่ายสอง

สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบัน

 เนื้อหาค่ายคณิตฯ สอวน. ศูนย์สวนกุหลาบ

คณิตฯ สอวน.ค่ายสาม

คณิตฯ สอวน. ระดับชาติ 2560

(TMO 2017)

เนื้อหาตามหลักสูตรการแข่งขัน

คณิตฯโอลิมปิกระดับชาติ(TMO)

 +

 

 
Top