Pratabong Academy

Our Courses

COOL Courses for Cool Kids

First Step for Mathematics Competitions

First Step for Mathematics Competitions

น้องๆระดับชั้นประถมปลาย จนถึงระดับมัธยมฯต้น  ที่กำลังจะเข้าสู่สนามสอบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น การสอบต่อในหลักสูตร Gifted Math   การสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวันฯ โรงเรียนสวนกุหลาบ  ฯลฯ  การสอบเข้าม.4 โรงเรียนมหิดลฯ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฯลฯ การเข้าสอบแข่งขันคณิตศาสตร์รายการต่างๆที่มีขึ้นภายในประเทศ  รวมถึงการแข่งขันคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันทางวิชาการในระดับนานาชาติ และน้องๆที่ต้องการความท้าทายไม่ควรพลาด

 as

 fs

 

 

Top