Pratabong Academy

Our Courses

COOL Courses for Cool Kids

First Step for Mathematics Competitions

First Step for Mathematics Competitions

น้องๆระดับชั้นประถมปลาย จนถึงระดับมัธยมฯต้น  ที่กำลังจะเข้าสู่สนามสอบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น การสอบต่อในหลักสูตร Gifted Math   การสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวันฯ โรงเรียนสวนกุหลาบ  ฯลฯ  การสอบเข้าม.4 โรงเรียนมหิดลฯ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฯลฯ การเข้าสอบแข่งขันคณิตศาสตร์รายการต่างๆที่มีขึ้นภายในประเทศ  รวมถึงการแข่งขันคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันทางวิชาการในระดับนานาชาติ และน้องๆที่ต้องการความท้าทายไม่ควรพลาด

 

 First Step for Mathematics competitions (NEW VERSION)

คอร์สปิดเทอมเดือนมีนาคม 2560 - พฤษภาคม 2560 (เฉพาะสาขาจังหวัดกรุงเทพฯ)

 

First Step for Mathematics competitions (Only You)
คอร์ส รหัสคอร์ส วัน-เวลา ช่วงเวลาเรียน ค่าลงทะเบียนเรียน+เอกสาร หลักสูตร
Hard Geometry #1 PTB600159201

 

-- Only You --

เลือกเวลาเรียนได้ในช่วง

ปิดเทอม 8.00 - 20.00 น.

เปิดเทอม 11.00 - 20.00 น.

 

 

           
3,900  
Hard Number Theory #1 PTB600159202 3,900  

Hard Algebra #1

PTB600159203

3,900

 

Hard Algebra #2

PTB600159204

3,900

 

Hard Geometry #2

PTB600159205

3,900

 

Hard Number Theory #2

PTB600159206

3,900

 

เนื้อหา

Hard Algebra #1
เทคนิคการแยกตัวประกอบ เลขยกกำลัง

Hard Algebra #2
สมการกำลังสอง ระบบสมการ สมการพหุนามตัวแปรเดียว

Hard Geometry #1
มุม เส้นขนาน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม พื้นที่ผิว และปริมาตร

Hard Geometry #2
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตรีโกณมิติ กฎของไซน์ และโคไซน์

Hard Number Theory #1
อัตราเร็ว รถไฟ กระแสน้ำ แรงงาน ดอกเบี้ย ร้อยละ การแปรผัน

Hard Number Theory #2
เทคนิคการหาผลบวก และผลคูณ การหารลงตัว ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย จำนวนเฉพาะ

download ดาวน์โหลดระเบียบการคอร์สปิดเทอมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560 (PDF)

 

Top