Pratabong Academy

Our Courses

COOL Courses for Cool Kids

Miscellaneous problems for Mathematics competitions

Miscellaneous problems for  Mathematics Competitions

ผู้เรียนควรเป็นน้องๆ ที่ผ่านการเรียน First Step for Mathematics Competitions หรือน้องๆที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วจากการเรียนที่สถาบันอื่น เป็นคอร์สที่เข้มข้นด้วยตัวอย่างข้อสอบแข่งขัน ทั้งจากประเทศไทย และประเทศอื่นๆทั่วโลก เสริมสร้างประสบการณ์และเทคนิค เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาโจทย์ได้ด้วยตัวเอง เหมาะกับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบแข่งขันในรายการต่างๆ

as

mis

mis1

mis2

 
 
 
 
Top