Pratabong Academy

Our Courses

COOL Courses for Cool Kids

Preliminary Courses for Young New Talented Kids

Level1

สำหรับ น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นไม่เกินประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีใจรักคณิตศาสตร์ และมุ่งหวังที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต ทั้งเรื่องของการแข่งขันคณิตศาสตร์รายการต่างๆในระดับประเทศ ระดับ นานาชาติและระดับโลก (International Mathematical Olympiad) การเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่ชั้นสูงขึ้น การทำเกรดที่โรงเรียน ฯลฯ

 

คอร์สปิดเทอมเดือนตุลาคม 2559 (เฉพาะสาขาจังหวัดกรุงเทพฯ)

ระดับช่วงชั้นที่ 1 เตรียมตัวสอบแข่งขันรายการต่างๆ และเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จ
คอร์ส รหัสคอร์ส วัน-เวลา ช่วงเวลาเรียน ค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตร
เก่งคิดคณิตศาสตร์ ป.1 #1 PTB600159001 จ-ศ 13.00 - 15.00 9-24 มี.ค. 60 8,500  
เก่งคิดคณิตศาสตร์ ป.1 #2 PTB600159002 จ-ศ 13.00 - 15.00 6-26 เม.ย. 60 8,500
เก่งคิดคณิตศาสตร์ ป.1 #3 PTB600159003 ส-อา 13.00 - 15.00 11 มี.ค.-23 เม.ย. 60 8,500
           
เก่งคิดคณิตศาสตร์ ป.2 #1 PTB600159004 จ-ศ 10.30 - 12.30 9-24 มี.ค. 60 8,500
เก่งคิดคณิตศาสตร์ ป.2 #2 PTB600159005 จ-ศ 10.30 - 12.30 6-26 เม.ย. 60 8,500
เก่งคิดคณิตศาสตร์ ป.2 #3 PTB600159006 ส-อา 10.30 - 12.30 11 มี.ค.-23 เม.ย. 60 8,500
           

คณิตฯแข่งขันช่วงชั้นที่ 1 #1

PTB600159007 จ-ศ 13.00 - 15.00 9-24 มี.ค. 60 8,500  
คณิตฯแข่งขันช่วงชั้นที่ 1 #2 PTB600159008 จ-ศ 13.00 - 15.00 6-26 เม.ย. 60 8,500  
คณิตฯแข่งขันช่วงชั้นที่ 1 #3 PTB600159009 ส-อา 13.00 - 15.00 11 มี.ค.-23 เม.ย. 60 8,500  

คณิตฯแข่งขันช่วงชั้นที่ 1 

ระดับประถมฯ 1-3

  ส 08.00 - 10.00 สอบถามรายละเอียดที่สถาบัน  

download ดาวน์โหลดระเบียบการคอร์สปิดเทอมเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2560 (PDF) 

 
 
 
 
 
 
Top