Pratabong Academy

Our Courses

COOL Courses for Cool Kids

Structure of Essential Knowledge

Structure of Essential Knowledge

ก้าวแรกของการเรียนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต  หลักสูตร ที่เหมาะสำหรับทั้งน้องๆระดับประถมต้น และน้องๆระดับประถมปลาย ที่ต้องการสร้างความโดดเด่นทางวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อทำเกรดที่โรงเรียน การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในช่วงชั้นระดับที่สูงขึ้น  หรือการพัฒนาความสามารถของตนไปสู่การคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ


Structure of Essential Knowledege

คอร์สปิดเทอมเดือนมีนาคม 2560 - พฤษภาคม 2560 (เฉพาะสาขาจังหวัดกรุงเทพฯ)

 

Structure of Essential Knowledege
คอร์ส รหัสคอร์ส วัน-เวลา ช่วงเวลาเรียน ค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตร

Algebra #1

PTB600159111 จ-ศ 8.00 - 12.15 6 - 15 มี.ค 60 4,200

 

Geometry #1 PTB600159131 จ-ศ 13.00 - 17.15 6 - 15 มี.ค 60 4,200  

Number Theory #1

PTB600159151

จ-ศ 8.00 - 12.15 16 - 27 มี.ค 60 4,200  
Geometry #2 PTB600159141 จ-ศ 13.00 - 17.15 16 - 27 มี.ค 60 4,200  

Algebra #2

PTB600159121

จ-ศ 8.00 - 12.15

28 มี.ค - 11 เม.ย 60

4,200

 

Number Theory #2 PTB600159161 จ-ศ 13.00 - 17.15 28 มี.ค - 11 เม.ย 60 4,200  
Geometry #1 PTB600159132 จ-ศ 8.00 - 12.15 17 - 26 เม.ย 60  4,200  
Algebra #1 PTB600159112 จ-ศ 13.00 - 17.15 17 - 26 เม.ย 60 4,200  
Geometry #2 PTB600159142 จ-ศ 8.00 - 12.15 27 เม.ย - 8 พ.ค 60  4,200  
Number Theory #1 PTB600159152 จ-ศ 13.00 - 17.15 27 เม.ย - 8 พ.ค 60   4,200  
Algebra #1 PTB600159113 ส-อา 8.00 - 12.15 11 มี.ค - 2 เม.ย 60  4,200  
Algebra #2 PTB600159122 ส-อา 13.00 - 17.15 11 มี.ค - 2 เม.ย 60 4,200  
Number Theory #1 PTB600159153 ส-อา 8.00 - 12.15 8 เม.ย -  7 พ.ค 60 4,200  
Number Theory #2 PTB600159162 ส-อา 13.00 - 17.15 8 เม.ย -  7 พ.ค 60  4,200  
เนื้อหา

Algebra #1
สมการ สมบัติของเลขยกกำลัง เอกนาม พหุนาม

Algebra #2
จำนวนจริง การแยกตัวประกอบเบื้องต้น ระบบสมการ

Number Theory #1
สมบัติของจำนวน ระบบจำนวนเต็ม แบบรูป จำนวน และตัวเลข

Number Theory #2
เศษส่วน และทศนิยม อัตราส่วน ร้อยละ

Geometry #1
การวัด มุม เส้นขนาน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม พื้นที่ผิว

Geometry #2
เส้นขนาน (ยาก) วงกลม ปริมาตร

 downloadดาวน์โหลดระเบียบการคอร์สปิดเทอมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560 (PDF) 

Top