Pratabong Academy

Our Courses

COOL Courses for Cool Kids

Structure of Essential Knowledge

Structure of Essential Knowledge

ก้าวแรกของการเรียนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต  หลักสูตร ที่เหมาะสำหรับทั้งน้องๆระดับประถมต้น และน้องๆระดับประถมปลาย ที่ต้องการสร้างความโดดเด่นทางวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อทำเกรดที่โรงเรียน การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในช่วงชั้นระดับที่สูงขึ้น  หรือการพัฒนาความสามารถของตนไปสู่การคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ


Structure of Essential Knowledege

คอร์สปิดเทอมเดือนมีนาคม 2560 - พฤษภาคม 2560 (เฉพาะสาขาจังหวัดกรุงเทพฯ)

 sum s.t

 

Top