Pratabong Academy

Our Courses

COOL Courses for Cool Kids

Technique for Solving Problems

Technique for Solving Problems ( Pre-Mathematical Olympiad Level)

เป็นหลักสูตรเพื่อเรียนรู้เทคนิคที่ยากขึ้นกว่า First Step for Mathematics Competitions   เพื่อการทำข้อสอบเป็นแนวคณิตศาสตร์โอลิมปิก เหมาะกับน้องๆที่มีความหลงใหลในวิชาคณิตศาสตร์ เป็นคนช่างคิด  ต้องการเตรียมตัวสำหรับการสอบคณิตศาสตร์ สอวน. สอลคณิตศาสตร์ สพฐ. หรือเพื่อตัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย  รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อการสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ   เนื้อหาบางส่วนของหลักสูตร  จะเป็นหลักสูตรที่ใช้อบรมคณิตศาสตร์ สอวน. ค่าย 1และค่าย2  ผู้เรียนจึงจำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดี
หากไม่แน่ใจควรปรึกษากับทางสถาบันก่อนการลงทะเบียนเรียน

 

คอร์สปิดเทอมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560 (เฉพาะสาขาจังหวัดกรุงเทพฯ)

Technique for solving problems (Only You)
คอร์ส รหัสคอร์ส วัน-เวลา ช่วงเวลาเรียน ค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตร
Algebra for Math Olympiad #1 PTB600159501

 

 

-- Only You --

เลือกเวลาเรียนได้ในช่วง 

ปิดเทอม 8.00 - 20.00 

เปิดเทอม 11.00 - 20.00 

 

 

3,900  

Geometry for Math Olympiad #1

PTB600159502

3,900

 

Number Theory For Math Olympiad #1

PTB600159503

3,900

 

Algebra for Math Olympiad #2

PTB600159504

3,900  

Geometry for Math Olympiad #2

PTB600159505

3,900  

Number Theory for Math Olympiad #2

PTB600159506

3,900  

 

downloadดาวน์โหลดระเบียบการคอร์สปิดเทอมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560 (PDF)

 

Top