Pratabong Academy

Our Courses

Pratabong Exclusive Course

คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คอร์สปิดเทอมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560 (เฉพาะสาขาจังหวัดกรุงเทพฯ)

เรียนล่วงหน้าเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 4 ม. 5 เทอมปลาย เหมาะสำหรับน้องประถมปลายถึงมัธยมฯ ต้น ที่ชอบเรียนรู้ และน้องใหม่ ม.4 ที่ต้องการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องที่เรียนในโรงเรียนที่มีหลักสูตรการเรียนแตกต่าง จากโรงเรียนทั่วไป

 

เอ็นทรานซ์ 2560 เตรียมความพร้อมสอบ PAT1

เอ็นทรานซ์ 2560 เตรียมตัวสอบรับตรงแพทย์และสอบรับตรงผ่าน Clearing House
คอร์ส รหัสคอร์ส วัน-เวลา ช่วงเวลาเรียน ค่าลงทะเบียนเรียน หมายเหตุ

คณิตศาสตร์

Hard Problems#1

PTB600116167

 --- Only You ---

เลือกเวลาเรียนได้ในช่วง

ปิดเทอม 8.00 - 20.00 น.

เปิดเทอม 11.00 - 20.00 น.

2017

Only You 

คณิตศาสตร์

Hard Problems#2

PTB600116168 2017 Only You

คณิตศาสตร์

Hard Problems#3

PTB600116169

2017

 Only You

 

 

 download ดาวน์โหลดระเบียบการคอร์สปิดเทอมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560 (PDF)

 

คณิตศาสตร์ และเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เตรียมความพร้อมกับ GAT และ PAT

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5
คอร์ส รหัสคอร์ส วัน-เวลา ช่วงเวลาเรียน ค่าลงทะเบียนเรียน หมายเหตุ

คณิตศาสตร์ ม. 4

เทอม 1

PTB600114101

 --- Only You ---

เลือกเวลาเรียนได้ในช่วง

ปิดเทอม 8.00 - 20.00 น.

เปิดเทอม 11.00 - 20.00 น.

3,900

Only You 

คณิตศาสตร์ ม. 4

เทอม 2

PTB600114102 3,900 Only You

คณิตศาสตร์ ม. 5

เทอม 1 #1

PTB600115101

 3,900

 Only You

คณิตศาสตร์ ม. 5

เทอม 2 #1

PTB600115102 3,900  Only You

คณิตศาสตร์ ม. 5

เทอม 2 #2

PTB600115104 3,900 Only You

 

download ดาวน์โหลดระเบียบการคอร์สปิดเทอมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560 (PDF)

 

 

Top