Pratabong Academy

Our Courses

Pratabong Exclusive Course

คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คอร์สปิดเทอมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560 (เฉพาะสาขาจังหวัดกรุงเทพฯ)

เรียนล่วงหน้าเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 4 ม. 5 เทอมปลาย เหมาะสำหรับน้องประถมปลายถึงมัธยมฯ ต้น ที่ชอบเรียนรู้ และน้องใหม่ ม.4 ที่ต้องการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องที่เรียนในโรงเรียนที่มีหลักสูตรการเรียนแตกต่าง จากโรงเรียนทั่วไป

 

1 

 2

 

 

Top