Pratabong Academy

Our Courses

วิทยาศาสตร์

หลักสูตรการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คอร์สปิดเทอมตุลาคม 2559 (เฉพาะสาขาจังหวัดกรุงเทพฯ)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คอร์ส รหัสคอร์ส วัน-เวลา ช่วงเวลาเรียน ค่าลงทะเบียนเรียน หมายเหตุ
ฟิสิกส์ ม.ต้น  

 

 

สอบถามรายละเอียดที่สถาบัน 
เนื้อหา    
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คอร์ส รหัสคอร์ส วัน-เวลา ช่วงเวลาเรียน ค่าลงทะเบียนเรียน หมายเหตุ
เคมี ม.4

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดที่สถาบัน 

เคมี ม.5

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดที่สถาบัน

เนื้อหา เคมี ม.4 พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์
เคมี ม.5 กรดเบส(ต่อ) สารประกอบคาร์บอน

 

 

 

Top