Pratabong Academy

Our School

Events

ติวเข้ม จุดประกายอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์  ณ โรงเรียนจิตรลดา  กรุงเทพมหานคร

ด้วยศักยภาพ และหลักสูตรที่เข้มข้น ของทีมวิชาการพระตะบอง (Pratabong Academy) จนได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนจิตรลดา

ติวเข้ม จุดประกายอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ

ทีมวิชาการพระตะบอง (Pratabong Academy) ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ให้ดำเนินการจัดโครงการ ติวเข้ม

 ติวเข้มจุดประกายอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์  ณ โรงเรียนพลวิทยา จ.สงขลา

จุดประกายอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กไทย...สู่ความเป็นหนึ่ง

Top