Pratabong Academy

Videos

บรรยากาศการเรียนการสอน

สสวท. พิธีมอบเหรียญรางวัล

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผู้ปกครองนักเรียน พระตะบอง

ภาพน่ารัก ผู้ปกครองนักเรียน พระตะบอง Pratabong

สัมภาษณ์ น้องเพชร คนเก่งพระตะบอง

บทสัมภาษณ์ปั้นดินให้เป็นดาว ด.ช. สุชาครีย์ ชื่อลือชา คนเก่งแห่งพระตะบอง

บรรยากาศสนามสอบ สพฐ.

บรรยากาศสนามสอบแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ สพฐ.

Pratabong พระตะบอง Summer ปี 2553 part 1

Pratabong พระตะบองปิดเทอมหน้าร้อน ปี 2553 part 1

Pratabong พระตะบองปิดเทอมหน้าร้อน ปี 2553 part 2

Pratabong พระตะบอง Summer ปี 2553 part 2

Pratabong พระตะบอง Summer ปี 2553 part 3

Pratabong พระตะบองหน้าร้อนปี 2553 part 3

Pratabong พระตะบอง Summer ปี 2553 part 4

บรรยากาศการเรียนการสอนที่พระตะบอง ช่วง Summer ปี 2553 part 4

Top